Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Άς αναλογιστούμε τη, μεγαλοψυχία του Αβραάμ (Γένεσις 13, 14) και συγκεκριμένα:

Άς αναλογιστούμε τη, μεγαλοψυχία του Αβραάμ (Γένεσις 13, 14) και συγκεκριμένα:

Πως ο Αβραάμ δεν ήθελε να φιλονικήσει με τον Λώτ, εξαιτίας των συγκρούσεων ανάμεσα στους ποιμένες των κοπαδιών τους, άλλα αντιπρότεινε να χωριστούν-
-προτού χωριστούν, άφησε τον Λώτ να επιλέξει σε ποια κατεύθυνση θά πήγαινε, αριστερά ή δεξιά-
 ό Αβραάμ, αφού νίκησε τον βασιλιά Σολομώντα, αρνήθηκε τα προσφερόμενα αγαθά και δεν ήθελε να πάρει ούτε μια κλωστή ούτε ένα λουράκι σανδαλιού.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Μαθαίνω από την και για την Παλαιά Διαθήκη Συγγραφέας: Κανάκης Ιάκωβος
Μαθαίνω από την και για την Παλαιά Διαθήκη
Συγγραφέας: Κανάκης Ιάκωβος
 Ὁ Θεός μοίρασε σέ ὅλο τόν κόσμο ἀπό τήν χάρη Του, εἶναι τά ἴχνη καί τά σημάδια τῆς ὕπαρξῆς Του. Μέσα ἀπό τά σημεῖα αὐτά πού ἀποτελοῦν τήν ἱερή «μνήμη» τῆς Ἐκκλησίας τόν ἀνακαλύπτουμε.


 Ἱερά Παράδοση λέγεται ὅλη αὐτή ἡ «μνήμη» τοῦ Θεοῦ. Τμῆμα της εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, τά βιβλία τῆς  Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. Πρόκειται γιά βιβλία πού γράφθηκαν μέ τόν φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι κείμενα πού καταγράφουν ὅλο τό σχέδιο τῆς δημιουργίας, τῆς πτώσης καί τῆς ἀναδημιουργίας τοῦ κόσμου καί φθάνουν ὡς πρός τό περιεχόμενό τους μέχρι καί τήν συντέλεια τοῦ παρόντος κόσμου. Εἶναι βιβλία πού τά ὑψηλά νοήματά τους σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες, ἀφοῦ μέχρι καί σήμερα ἀποτελοῦν κείμενα πού ἀποπνέουν καί μοσχοβολοῦν τήν Θεία χάρη. Ἀλλάζουν, ὀμορφαίνουν, νοηματοδοτοῦν τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων.

Στά 49 βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στά ὁποῖα ἀναφερόμαστε στην παροῦσα ἔκδοση, καταγράφεται ποιός δημιούργησε τόν κόσμο καί φυσικά περιγράφεται ἡ κορωνίδα τοῦ κόσμου αὐτοῦ, ὁ ἄνθρωπος.

Στό βιβλίο αὐτό παρουσιάζουμε μέ ἁπλότητα τό ξεδίπλωμα τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας ἑστιάζοντας σέ κάθε βιβλίο ξεχωριστά ἀλλά παράλληλα σάν μέρη τῆς ἴδιας αὐτῆς Ἱστορίας.

Στό βιβλίο ἀναφέρονται μέ τρόπο συνοπτικό καί σέ γλῶσσα ἁπλή ὅσα γνωρίζουμε γιά τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὡς «προβλήματα» στήν σύγχρονη ἔρευνα ὅπως ἐπίσης γίνεται ἀναφορά στό περιεχόμενο καί στά θεολογικά στοιχεῖα τῶν βιβλίων αὐτῶν.


Ὁ ἀναγνώστης ἐνῶ λαμβάνει μιά σφαιρική ἄποψη γιά τό βιβλίο, γνωρίζει καί τί διαφορετικό μᾶς δίνει τό κάθε βιβλίο. Τι προσθέτει σε όσα ήδη γνωρίζουμε για τον Θεό και τη σχέση μας μαζί του