Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

ΑΒΡΑΑΜ - ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ


ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - π.Νικηφόρος


ΤΩΒΙΤ - π.Νικηφόρος


ΤΩΒΙΤ - π.Νικηφόρος


ΤΩΒΙΤ - π.Νικηφόρος


ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ


ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ - π.Νικηφόρος ΚΕΦ. ΙΔ΄ §7-8 - "Ο Ευφυής άνθρωπος"