Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

ΤΩΒΙΤ - π.Νικηφόρος


ΕΞΟΔΟΣ - Κεφ. ΙΣΤ (στ.33-36) - Κεφ. ΙΖ (στ.1-7) - π. Νικηφόρος


. ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - π.Νικηφόρος


ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ - π.Νικηφόρος


ΤΩΒΙΤ - π.Νικηφόρος