Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Ο δίκαιος, ο οποίος κοπίασε στον αγώνα της αρετής, θα γίνει κριτής αυτών, που ζουν με ασέβεια


Ο δίκαιος, ο οποίος κοπίασε στον αγώνα της αρετής, θα γίνει κριτής αυτών, που ζουν με ασέβεια. Και ενάρετος νεότης, που έλαβε σύντομο τέλος, θα κρίνει το αμαρτωλό γήρας.
Οι ασεβείς όμως θα δουν την πρόωρο τελευτή του κατά Θεό σοφού και δεν θα κατανοήσουν, τι εσκέφθη δι' αυτόν ο Θεός και πως τον προστάτευσε, και τον εξασφάλισε εις την αιωνιότητα ο Κύριος.
Θα δουν τον πρόωρο θάνατον των δικαίων και θα τους εξουθενώσουν. Ο Κύριος όμως θα γελάσει εμπαικτικός εις βάρος των ασεβών.
Έπειτα από αυτά πτώμα περιφρονημένο και ακάθαρτο θα καταντήσουν κατά τον θάνατόν των οι ασεβείς. Αιώνιος εμπαιγμός θα είναι αυτοί ανάμεσα στους νεκρούς. Διότι ο Κύριος θα τους συντρίψει. Θα τους ρίψη στο έδαφος πρηνείς και αφώνους, θα τους συγκλονίσει εκ θεμελίων. Έρημος και άκαρπος θα μείνει η γενεά των ωσάν το χέρσο έδαφος. Μέσα στον άδη θα ευρίσκονται εις πόνο και θλίψιν και αυτή ακόμη η ανάμνησης των θα αφανισθή εις την γη.

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 4-16  4-19


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου