Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Μη στηρίζετε την πεποίθησιν και την ελπίδα σας στους άρχοντας, στους υιούς των θνητών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε την δύναμιν να σας σώσουν.
ΨΑΛΜΟΣ 145

Ω ψυχή μου, δοξολόγησε τον Κυριον!

Θα δοξολογώ τον Κυριον καθ' όλον το διάστημα της ζωής μου. Θα ψάλλω προς αυτόν ύμνους, έως ότου ζω.

Μη στηρίζετε την πεποίθησιν και την ελπίδα σας στους άρχοντας, στους υιούς των θνητών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε την δύναμιν να σας σώσουν.

Του καθενός από αυτούς, όσον ισχυρός και αν φαίνεται, το πνεύμα θα εξέλθη από το σώμα κατά την ώραν του θανάτου του. Και το σώμα του θα επιστρέψη εις την γην του. Κατά δε την ημέρα εκείνην του θανάτου θα χαθούν και θα διαλυθούν όλα τα σχέδιά του.

Μακάριος όμως είναι εκείνος, ο οποίος έχει ως βοηθόν του τον Θεόν του Ιακώβ και ο οποίος στηρίζει τας ελπίδας του εις Κυριον τον Θεόν του.

Εις αυτόν, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και την γην, την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά. Αυτόν, ο οποίος τηρεί και φυλάσσει πιστώς τους λόγους και τας υποσχέσου εις όλους τους αιώνας.

Αυτόν, ο οποίος κάμνει δικαία κρίσιν και αποδίδει το δίκαιον στους αδικουμένους. Διδει τροφήν στους πεινώντας. Ο Κύριος, αυτός λύει τα δεσμά των σιδηροδεμένων αιχμαλώτων και τους δίδει την ελευθερία.

Ο Κύριος δίδει σοφία στους τυφλούς με το φως της αληθείας του. Ο Κύριος ανορθώνει τους ηθικώς και σωματικώς συντετριμμένους. Ο Κύριος αγαπά τους δικαίους.

Ο Κύριος περιφρουρεί και προστατεύει τους ξένους, αυτός θα αναλάβει υπό την προστασία του τα ορφανά και τας χήρας, και θα εξαφανίσει τας πορείας των αμαρτωλών.

Ο Κύριος θα βασιλεύση στον αιώνα, ο Θεός σου, Σιών, εις όλας τας γενεάς των γενεών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου