Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Όποιος ευχαριστείται και γλυκαίνεται να συχνάζει εις τα οινοπωλεία και να μεθά αυτός θα κληροδοτήσει στο σπίτι του εξευτελισμό και ντροπή.
Καλύτερος και προτιμότερος είναι ο άνθρωπος, ο έστω και κοινωνικώς κατώτερος, ο οποίος όμως με την έντιμο εργασία του εξυπηρετεί τον εαυτόν του και την οικογένειά του, παρά μωροκενόδοξος, ο οποίος με τίτλους ευγενείας άνευ αξίας επιζητεί δόξα, καθ' ον χρόνο στερείται και αυτού του επιουσίου άρτου. 

Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος πονεί και ενδιαφέρεται και δι' αυτά ακόμη τα ζώα του. Τα σπλάγχνα όμως των ασεβών είναι άπονα και σκληρά προς πάντας και προς πάντα. Εκείνος που καλλιεργεί με επιμονή και ενδιαφέρον τους αγρούς του, θα χορτάση ψωμί.

Όσοι όμως επιζητούν μάταια και ακατόρθωτα πράγματα και καταστρώνουν μεγάλα απραγματοποίητα σχέδια, αυτοί είναι ανόητοι και θα πεινάσουν.

 Όποιος ευχαριστείται και γλυκαίνεται να συχνάζει εις τα οινοπωλεία και να μεθά αυτός θα κληροδοτήσει στο σπίτι του εξευτελισμό και ντροπή. 

Αι επιθυμίαι των ασεβών είναι πάντοτε κακαί και οδηγούν εις την καταστροφή, ενώ αι ρίζαι των ευσεβών είναι απλωμέναι ασφαλείς και αμετακίνητοι. Αυτοί και οι απόγονοί των θα ευδοκιμήσουν.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΕΦ 12 ΣΤΙΧΟΙ 9-12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου