Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Γλύτωσε με, Κύριε, από πονηρό άνθρωπο από άδικον άνθρωπο σώσε με.

 Αυτοί συνεχώς σκέπτονται από μέσα των και καταστρώνουν σχέδια να με αδικήσουν. Ολην την ημέραν προετοιμάζονται και ζητούν αφορμάς δι' έριδας και μάχας.
Ετρόχισαν την συκοφαντικήν των γλώσσαν, την έκαμαν ωσάν του φιδιού. Δηλητήριον οχιάς υπάρχει κάτω από τα χείλη των.

Φυλαξέ με, Κύριε, από το χέρι αμαρτωλού ανθρώπου. Γλύτωσε με από αδίκους ανθρώπους, οι οποίοι εσκέφθησαν να με ανατρέψουν και καταπατήσουν στο έδαφος.
Εγωϊσταί και ιδιοτελείς άνθρωποι μου έστησαν κρυφά παγίδα. Άπλωσαν, ωσάν σχοινιά, τα δίκτυα της δολιότητας των, δια να παγιδεύσουν τα πόδια μου. Και πλησίον στον δρόμο, από τον οποίον θα περνούσα, τοποθέτησαν προσκόμματα, δια να σκοντάψω.

Ενώπιον αυτού του κινδύνου είπα στον Κύριο• Συ είσαι ο Θεός μου. Άκουσε, Κύριε, και κάμε δεκτή την φωνή της δεήσεώς μου.
Κύριε, Κύριε, συ είσαι η δύναμις, δια της οποίας και μόνης εγώ θα σωθώ. Ερριψες την σκιά της προστασίας σου, ως ισχυρά περικεφαλαία, επάνω στο κεφάλι μου κατά την ημέρα, που εκείνοι με πολεμούσαν.

Μη με παραδώσης, Κύριε, εις τα χέρια αμαρτωλού, πράγμα το οποίον βαθύτατα αποστρέφομαι. Εκείνοι συνέλαβαν και κατέστρωσαν εναντίον μου σχέδια εξοντώσεως. Μη με εγκαταλείπεις και επιτύχουν τα σχέδιά των, δια να μη υπερηφανευθούν απέναντι των ανθρώπων σου.
Ο αρχηγός της συμμορίας των εχθρών μου έχει αλαζονικώς υψωμένην την κεφαλήν του. Όμως επάνω των θα πέσει και θα τους σκεπάσει η δολιότης και η συκοφαντία του στόματός των.
Θα πέσουν επάνω εις τα κεφάλια των αναμμένα κάρβουνα, θα τους ρίψης μέσα εις την φωτιάν, δεν θα αντέξουν εις τας ταλαιπωρίας και τας τιμωρίας, που θα τους υποβάλεις.

Άνθρωπος, ο οποίος έχει εριστικήν και συκοφαντική την γλώσσα, δεν θα κατευοδωθεί εις την γην αυτήν. Τον άδικον άνθρωπο θα τον κυνηγήσουν και θα τον συλλάβουν, ωσάν θήραμα, και θα τον οδηγήσουν εις την καταστροφήν αι ταλαιπωρίαι και αι συμφοραί.
Από το φως της διδασκαλίας σου και από την προσωπικήν μου πείραν, έμαθα και επείσθην, ότι ο Κύριος θα υπερασπίσει την δικαία υπόθεσιν των πτωχών και θα αποδώση το δίκαιον στους εγκαταλελειμμένους και πτωχούς.
Οσον όμως και αν εις μερικάς περιστάσεις επικρατή αδικία, οι δίκαιοι θα θριαμβεύσουν τελικώς, θα δοξολογήσουν το όνομά σου, Κύριε. Οι δε ευθείς και ειλικρινείς θα κατοικούν ασφαλείς μαζί σου, Κύριε.

ΨΑΛΜΟΣ 139 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου