Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Μη στηρίζετε την πεποίθησιν και την ελπίδα σας στους άρχοντας
Μη στηρίζετε την πεποίθησιν και την ελπίδα σας στους άρχοντας, στους υιούς των θνητών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε την δύναμιν να σας σώσουν.
Του καθενός από αυτούς, όσον ισχυρός και αν φαίνεται, το πνεύμα θα εξέλθη από το σώμα κατά την ώρα του θανάτου του. Και το σώμα του θα επιστρέψη εις την γην του. Κατά δε την ημέρα εκείνην του θανάτου θα χαθούν και θα διαλυθούν όλα τα σχέδιά του.
  Μακάριος όμως είναι εκείνος, ο οποίος έχει ως βοηθόν του τον Θεόν του Ιακώβ και ο οποίος στηρίζει τας ελπίδας του εις Κύριο τον Θεό του.

ΨΑΛΜΟΣ 145 ΣΤΙΧΟΣ 3-5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου