Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Το μάτι του δεν χορταίνει από πλούτο και υλικά αγαθά.Περιήλθον εγώ τας κοινωνίας και είδα άλλας ματαιότητας

Ευρίσκεται ένας και μόνος άνθρωπος, δεν έχει δεύτερον από την αυτήν στέγη, δεν υπάρχει εις αυτόν ούτε παιδί ούτε αδελφός και εν τούτοις οι μόχθοι του είναι απεριόριστοι. Το μάτι του δεν χορταίνει από πλούτο και υλικά αγαθά. Ποτέ δεν εσκέφθη και δεν είπε “δια ποίον, λοιπόν, εγώ κοπιάζω και στερώ την ζωή μου από τα υλικά αγαθά;” Η άσβεστος αυτή επιθυμία των υλικών αγαθών είναι ματαία και καταθλιπτική προσπάθεια. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΦ 4 ΣΤΙΧΟΣ 7-9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου