Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Κύριε, αλησμόνητο θα μείνει το όνομά σου στους αιώνας των αιώνων δια μέσου όλων των γενεών.Ύμνους και δοξολογίας συνεχώς να αναπέμπετε στο όνομα
Κυρίου. Αινείτε σεις οι ιερείς, δούλοι Κυρίου, τον Κυριον.
Σεις που ίστασθε υπηρετούντες ευλαβώς στον οίκον Κυρίου, εις
τας αυλάς του ναού του Θεού μας.

Αινείτε τον Κυριον, διότι ο Κύριος μας είναι αγαθός, άξιος να
του αναπέμπεται συνεχώς κάθε ύμνος και δοξολογία. Ψάλατε,
τη συνοδεία μουσικών οργάνων, ύμνους στο Όνομα του, διότι
αυτό είναι καλόν και ωφέλιμο.

Ψάλατε εις αυτόν, διότι ο Κύριος ημάς τους απογόνους του
Ισραήλ εξέλεξαν ως ιδικήν του περιουσία, ως ιδικόν του λαό.
Εγώ, ο ισραηλιτικός λαός, έχω πλέον γνωρίσει καλά και μάθει,
ότι είναι μέγας ο Κύριος. Ο Κύριος ημών είναι ανώτερος από
όλους τους ψευδείς θεούς.

Αυτός δια της παντοδυναμίας, της πανσοφίας και αγαθότητός
του, δημιούργησε όλα όσα θέλησαν στον ουρανό, εις την
γην και την θάλασσαν, και εις όλα τα αβυσσαλέα βάθη των
ωκεανών.
Αυτός είναι, ο οποίος υψώνει και κινεί τας νεφέλας από τα
άκρα του ορίζοντος της γης και μετατρέπει τας αστραπάς εις
βροχάς. Αυτός είναι, που βγάζει και εξαπολύει ασυγκράτητους
ανέμους από τα θησαυροφυλάκιά του, εις τα οποία τους κρατεί
κλεισμένους.

Αυτός κτύπησε δια θανάτου όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου,
από πρωτοτόκου του ανθρώπου μέχρι και του ζώου.
Αυτός εις σε, ω Αίγυπτε, εξαπέστειλεν ολοφάνερα σημεία και
καταπληκτικά θαύματα, στον Φαραώ και εις όλους τους
δούλους του Φαραώ.

Αυτός είναι, ο οποίος κτύπησε πολλά ειδωλολατρικά έθνη και
θανάτωσε ισχυρούς βασιλείς·
τον Σηών βασιλέα των Αμορραίων, και τον Ωγ βασιλέα της
Βασάν, και άλλους βασιλείς όλων των βασιλείων της Χαναάν.
Αυτός έδωκε την χώραν εκείνων κληρονομίαν και ιδιοκτησίαν,
κληρονομίαν στον ιδικόν του λαό τον ισραηλιτικόν.Κύριε, αλησμόνητο θα μείνει το όνομά σου στους αιώνας των
αιώνων δια μέσου όλων των γενεών.
Διότι ο Κύριος θα κυβερνά και θα διεκδική και θα υποστηρίζει
τα δίκαια του λαού του και θα κάμπτεται εις τας ικεσίας αυτών.
Εξ αντιθέτου τα είδωλα των διαφόρων ειδωλολατρικών λαών
είναι άργυρος και χρυσός, έργα ανθρωπίνων χειρών.Έχουν στόμα και δεν ημπορούν να ομιλούν, οφθαλμούς έχουν
και δεν ημπορούν να δουν.
Έχουν αυτιά και δεν ημπορούν να ακούσουν. Δεν υπάρχει
αναπνοή, δείγμα ζωής, στο στόμα των.
Όμοιοι προς τα νεκρά και άψυχα αυτά είδωλα ας γίνουν όλοι
εκείνοι, που τα κατασκευάζουν και όσοι στηρίζουν την πίστη
και τας ελπίδας των εις αυτά.


Σεις όμως, Ισραηλίται, ανυμνολογήσατε τον Κυριον, ιερατικός
οίκος του Ααρών δοξολογήσατε τον Κυριον.

Σεις οι Λευίται δοξολογήσατε τον Κυριον. Οι ευλαβούμενοι και
φοβούμενοι τον Κυριον δοξολογήσατε τον Κυριον.
Ευλογημένος και δοξασμένος από την αγίαν Σιών ας είναι ο
Κύριος, που κατοικεί εις την Ιερουσαλήμ.
είναι άργυρος και χρυσός, έργα ανθρωπίνων χειρών.Έχουν στόμα και δεν ημπορούν να ομιλούν, οφθαλμούς έχουν
και δεν ημπορούν να δουν.
Έχουν αυτιά και δεν ημπορούν να ακούσουν. Δεν υπάρχει
αναπνοή, δείγμα ζωής, στο στόμα των.
Όμοιοι προς τα νεκρά και άψυχα αυτά είδωλα ας γίνουν όλοι
εκείνοι, που τα κατασκευάζουν και όσοι στηρίζουν την πίστη
και τας ελπίδας των εις αυτά.


Σεις όμως, Ισραηλίται, ανυμνολογήσατε τον Κυριον, ιερατικός
οίκος του Ααρών δοξολογήσατε τον Κυριον.

Σεις οι Λευίται δοξολογήσατε τον Κυριον. Οι ευλαβούμενοι και
φοβούμενοι τον Κυριον δοξολογήσατε τον Κυριον.
Ευλογημένος και δοξασμένος από την αγίαν Σιών ας είναι ο
Κύριος, που κατοικεί εις την Ιερουσαλήμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου