Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΕΧΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΦΑΥΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ.ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΕΦ.5 ΣΤΙΧΟΣ 13-25

Παιδί μου, πίνε νερό από τα ιδικά σου δοχεία και από το νερό, που βγαίνει από το ιδικόν σου φρέαρ. Ζήσε την ζωήν σου με σωφροσύνη με την νόμιμο σύζυγο σου.

Ας μη υπερεκχειλίζουν και χύνονται τα νερά της ιδικής σου πηγής εις ξένας περιοχάς, αλλά εις τας ιδικάς σου πλατείας ας περνούν και ας ποτίζουν τα νερά σου. Μη τρέχης εις ξένας γυναίκας, αλλά απόλαυσε την χαρά της ζωής σου στο σπίτι σου με την νόμιμο σύζυγο σου.

Τα υπάρχοντά σου ας ανήκουν εις σε και μόνον, κανένας δε άλλος ας μη γίνεται μέτοχος των αγαθών της οικογενειακής σου ζωής. Πρόσεχε να μη σε εκμεταλλεύονται φαύλαι γυναίκες και πονηροί άνθρωποι.

Η πηγή του νερού σου ας ανήκει εις σε και μόνον και να ευφραίνεσαι με την γυναίκα, που επήρες ως σύζυγο εκ νεότητας σου.

Ως προς αξιαγάπητο έλαφο και χαριτωμένο πουλαράκι ας είναι η αγάπη σου και η αναστροφή σου προς αυτήν. Αυτήν και μόνην να θεωρείς ανωτέρα από οιανδήποτε άλλην και ας είναι μαζί σου εις όλας τας περίστασης του βίου σου, διότι ζων με τον σύνδεσμο της αγάπης σου προς αυτήν, θα γίνεις μέγας και ευτυχής.

Μη συναναστρέφεσαι και μη υποδουλώνεσαι εις άλλην γυναίκα, μη καταδεχτείς να σε σφίγγουν αι αγκάλαι γυναικός, που δεν σου ανήκει.

Διότι όλαι αι πράξεις και οι δρόμοι της ζωής του κάθε ανδρός ευρίσκονται ολοφάνεροι ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Ο Θεός παρατηρεί με ακρίβεια όλας τας ενεργείας του κάθε ανθρώπου.

Αι παρανομίαι παγιδεύουν και συλλαμβάνουν, σαν μέσα σε δίκτυον, τον κακόν άνδρα. Καθε δε πονηρός άνθρωπος περισφίγγεται συνεχώς από τας επαναλαμβανομένας αμαρτίας του, αι οποίαι καταντούν δι' αυτόν τυραννικό πάθος.

Ο ανήθικος θα αποθάνη και θα συγκαταταχθή με τους ακαλλιεργήτους ψυχικώς ανθρώπους. Εξ αιτίας δε του πλήθους των σφαλμάτων της εξάλλου ζωής του ερρίφθη έξω από την μακαρίαν ζωήν και εχάθηκε δια την αφροσύνην του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου