Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΜΗΝ ΜΕ ΞΕΧΝΑΣ………….Παιδί μου, μη λησμονής τους νόμους μου. Ο δε νους και η καρδία σου ας φυλάττουν τους λόγους μου ως θησαυρούς. Διότι αυτά θα σου χαρίσουν μακροβιότητα, θα προσθέσουν χρόνια ζωής ειρηνικής και ευτυχισμένης. Αι ελεημοσύναι προς τους ανθρώπους και η πίστις προς τον Θεόν, ποτέ ας μη σε αφήσουν. Να τας δέσης σαν περιλαίμιον, που θα εφάπτεται στον λαιμόν σου, να τας χάραξης εις την καρδίαν σου, και να είσαι βέβαιος ότι θα εύρης χάριν παρά Θεώ και ανθρώποις. Σκέψου και φρόντιζε, ώστε η διαγωγή σου να είναι καλή και αξιέπαινος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έχε σταθερά πίστιν και ακλόνητο πεποίθησιν με όλη σου την ψυχήν στον Θεόν. Μη αλαζονεύεσαι δια τας πολλάς γνώσεις και δια την σοφία σου. Εις όλην σου την ζωήν και συμπεριφορά να έχεις πάντοτε υπ' όψιν σου την θεία σοφία, δια να σε καθοδηγή ορθώς εις τας ενεργείας σου και να μη σκοντάψουν ποτέ τα πόδια σου. Μη σχηματίσης το φρόνημα ότι είσαι συνετός και μη εμπιστεύεσαι εις την σοφία σου, αλλά να φοβήσαι τον Θεόν. Απόφευγε κάθε κακόν και λοξοδρόμει μακράν, όταν το αντικρύζης. Όταν έτσι πορεύεσαι, θα απολαμβάνεις υγεία και ευεξία στο σώμα σου, ανανέωσιν δε και ανάπαυσιν εις τα κόκκαλα σου. Τίμα τον Θεόν με θυσίας από τους ιδικούς σου δικαίους κόπους, και δίδε εις αυτόν πάντοτε τας απαρχάς από τους καρπούς, τους οποίους απέκτησες με δικαιοσύνην και τιμιότητα δια να γεμίζουν έτσι αι αποθήκαι σου από αφθονίαν σίτου και να αναβλύζη σαν από πηγήν πλούσιος ο μούστος από τα πατητήρια των σταφυλών σου.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΕΦ 3. ΣΤΙΧΟΣ 1-10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου