Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ.

Πάλιν εγώ παρατήρησα με προσοχή εις την γη κάτω από τον ήλιο και είδα ότι πολλές φορές δεν υπερέχουν στον δρόμο οι ταχείς τους πόδας και ελαφροί, ούτε η νίκη δίδεται κατά τους πολέμους στους δυνατούς, ακόμη δε και ο άρτος δεν δίδεται στον σοφό ούτε ο πλούτος στον συνετό· ούτε αναγνωρίζεται καμία χάρις και εκτίμησης στους έχοντας γνώσιν. Υπάρχουν περιστάσεις, κατά τας ο ποίας αυτοί θα συναντήσουν δυσκολίας και εναντιότητας.

Ο άνθρωπος, βεβαίως, δεν γνωρίζει, τι θα του συμβεί κατά τας ημέρας της ζωής του. Όπως τα ψάρια συλλαμβάνονται στο ολέθριο δι' αυτά δίκτυον, όπως τα πτηνά συλλαμβάνονται εις την παγίδα, έτσι και οι άνθρωποι παγιδεύονται εις κάποιαν μοιραία και κακήν στιγμήν, όταν επέλθει εναντίον των αιφνίδιος ο κίνδυνος, ο θάνατος.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΦ. 9 ΣΤΙΧΟΣ 12.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου