Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ.Από την ξένην χώραν σήκωσα τα μάτιά μου προς τα όρη Σιών, από όπου θα έλθη η βοήθειά μου παρά του Κυρίου, δια να επαναπατρισθώ.
Η βοήθειά μου θα έλθη από τον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανόν και την γην.
Είθε, ω ψυχή μου, ποτέ να μη σαλευθή το πόδι σου. Ποτέ να μη νυστάξει και αδιαφορήσει δια σε ο Κύριος, ο οποίος σε φυλάσσει.
Ιδού, δεν θα νυστάξει, ούτε θα κοιμηθεί, ούτε θα αδιαφορήσει ο Κύριος, ο οποίος περιφρουρεί τον ισραηλιτικό λαό.
Τουναντίον, ο Κύριος θα σε περιφρουρήσει ασφαλή, ω λαέ του Ισραήλ. Ο Κύριος θα είναι ο παντοδύναμος σκεπαστής και υπερασπιστής σου, ο οποίος θα ίσταται συμπαραστάτης σου εκ δεξιών σου.
Τότε κατά την ημέρα ο ήλιος δεν θα σε καυματίση, ούτε η σελήνη θα σε βλάψη κατά την νύκτα.
Ο Κύριος θα σε προφυλάξει από κάθε κακόν. Θα φυλάξη την ζωήν σου ο Κύριος.
Ο Κύριος θα φυλάξη την είσοδο σου και την έξοδο σου από το σπίτι σου· γενικώς την πορεία της ζωής σου και στο παρόν και στο μέλλον.


 ΨΑΛΜΟΣ 120 ΣΤΙΧΟΣ 1-8.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου