Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Η ΑΠΛΟΧΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΕΡΗΣΗ.

Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι σκορπίζουν απλόχερα τα αγαθά των δια την εξυπηρέτησιν των άλλων και με την ευλογίαν του Θεού αποκτούν πολύ περισσότερα. 


Υπάρχουν δε εξ αντιθέτου και άλλοι, οι οποίοι, αν και διαρκώς συγκεντρώνουν υλικά αγαθά με παρανόμους τρόπους, πάντοτε στερούνται


ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΕΦ 24. ΣΤΙΧΟΣ 11.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου