Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑ ΣΚΟΡΠΙΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΘΑ ΕΥΡΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.
Εάν δε έστω και ένας σκληροτράχηλος υπάρξει, θα είναι θαυμαστό, εάν διαφύγει την τιμωρία. Διότι στον Κύριο υπάρχει βεβαίως το έλεος, αλλά και η δικαία οργή. Ο Κύριος είναι ο άρχων και ο χορηγός των οικτιρμών, άλλα και αφήνει να εκσπά η οργή του εναντίον των αμετανοήτων αμαρτωλών.
Οσον μέγα είναι το έλεός του, τόσον μεγάλη είναι και η δικαία τιμωρία, που στέλλει. Αυτός κρίνει τον καθένα άνθρωπο κατά τα έργα του.
Ο αμαρτωλός με τας αρπαγάς του δεν θα διαφύγει την δικαία παρά Θεού τιμωρία και δεν θα καθυστέρηση ο Κύριος να βραβεύσει την υπομονή του ευσεβούς.
Προς πάσαν κατεύθυνση θα σκορπίσει ο Κύριος το έλεός του, αλλά ο καθένας θα εύρη κατά τα έργα του.


ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΣΤΙΧΟΣ  12-14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου