Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

ΨΑΛΜΟΣ 103- ΣΤΙΧΟΣ 2-3.

Ως άλλο ιμάτιον περιεβλήθης την δόξαν και μεγαλοπρέπειαν. Σε, που ακτινοβολείς ολόγυρά σου το φως, ωσάν να το έχεις ενδυθή ως ένδυμα απλών στον ουρανόν από το ένα άκρον του ορίζοντος έως στο άλλο, ωσάν πολύτιμον δερμάτινον κάλυμμα σκηνής.

Ο Κύριος είναι εκείνος, ο οποίος στεγάζει τα ανώτερα στρώματα του ουρανού με ύδατα νεφών, αυτός που επιβαίνει επάνω εις τα νέφη ως εις πολυτελή ταχέα άρματα αυτός που περιπατεί ταχέως φερόμενος επάνω εις τας πτέρυγας των ανέμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου