Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

ΕΥΤΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΣΥΖΥΓΟ ΕΝΑΡΕΤΟ.

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ ΚΕΦ.26 ΣΤΙΧΟΙ 26-29


Γυνή, η οποία τιμά τον σύζυγό της, θα φανή εις όλους, όπως και είναι πράγματι, σοφή. Εξ αντιθέτου γυναίκα ασεβής και αλαζονική, που εξευτελίζει τον άνδρα της, θα γίνει γνωστή ως τοιαύτη εις όλους. Ευτυχής είναι ο άνδρας, που επήρε σύζυγο ενάρετο. Ο αριθμός των ετών του θα είναι διπλάσιος.

Γυνή, που κραυγάζει και έχει μεγάλη γλώσσα, ομοιάζει με πολεμική σάλπιγγα, που τρέπει εις φυγή εχθρό. Και παντός ανθρώπου ψυχή υπό τοιαύτας συνθήκας θα διέρχεται ζωή ακατάστατο και πολεμική.

Δια δύο πράγματα λυπείτε η καρδία μου κάποιο δε τρίτον εξεγείρει την αγανάκτηση μου• πρώτον, ανήρ ο οποίος πολέμησε δια την πατρίδα του και έχει καταπέσει εις πτώχεια. Δεύτερον, άνδρες συνετοί, εάν θεωρηθούν ως σκύβαλα και παραμερισθούν. Τρίτον δε και χειρότερο, άνθρωπος ο οποίος από τον δρόμο της αρετής μεταπηδά εις τα αδιέξοδα της αμαρτίας. Ο Κύριος τον ετοιμάζει δια την μάχαιραν της οργής του.

Ένας έμπορος μόλις και μετά δυσκολίας θα αποφύγει την αδικία.. Ο μεταπράτης όμως δεν θα κατορθώσει, να απαλλαγή από την αμαρτία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου