Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΘΕΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΠΡΟΣ ΣΕ.
ΨΑΛΜΟΣ 62 (Μασ. 63) ΣΤΙΧΟΙ 1-12

Θεέ μου, που είσαι ο Θεός μου, από πολύ πρωί, από τα χαράματα προσεύχομαι προς σε. Σε διψά και σε ποθεί η ψυχή μου. Πόσες φορές και αυταί αι αισθήσεις του σώματός μου, εις την έρημο αυτήν χώρα την δύσδατο και άνυδρο πόθησα να δουν και να απολαύσουν τον άγιό σου ναόν!

Με την δίψα αυτήν επαρουσιαζόμην σωματικώς και ψυχικώς άλλοτε στον ιερόν σου τόπον, δια να δω και σκεφθώ την δύναμίν σου και την δόξαν σου.

Σε πόθησα και σε ποθώ σφοδρώς, Κύριε μου, διότι το έλεός σου είναι ανώτερο από χιλιάδας και χιλιάδας ζωάς. Τα χείλη μου θα σε υμνούν και θα σε δοξολογούν.

Με τον αυτόν τρόπον θα σε ευλογώ και θα σε δοξολογώ καθ' όλον το διάστημα της ζωής μου και μόνον στο Όνομα σου θα υψώνω τας χείράς μου, και προς σε θα προσεύχωμαι.

Με την χαράν και την ευφροσύνην της προσευχής θα χορταίνη και θα ευφραίνεται η ψυχή μου, όπως θα ηυφραίνετο το σώμα, όταν θα έτρωγε λιπαρά και νόστιμα φαγητά. Με χείλη πλημμυρισμένα από αγαλλίασιν θα σε υμνεί τότε το στόμα μου.

Όταν, καθώς πέφτω κατά την νύκτα στο στρώμα μου, σε ενθυμούμαι και κοιμώμαι με την παράστασιν του μεγαλείου σου, τότε πολύ πρωί θα εξυπνώ και θα μελετώ τα μεγαλεία σου και θα σε δοξολογώ.

Διότι συ κατά το παρελθόν υπήρξες βοηθός και στο μέλλον θα δοκιμάζω αγαλλίασιν και χαράν ευρισκόμενος κάτω από την σκέπην των πτερύγων σου.

Προσεκολλήθη πάντοτε η ψυχή μου προς σε. Συ δε ήπλωσες την δεξιά σου χείρα και με στήριξες, με καθωδήγησες και με προστάτευσες.

Αυτοί δε οι εχθροί μου, οι οποίοι με πολεμούν, ματαίως προσεπάθησαν να αφαιρέσουν την ζωήν μου. Θα αποτύχουν στο έργον των, αλλά και οι ίδιοι θα φονευθούν και θα κατέλθουν στον άδη, εις τα βάθη της γης.

Θα παραδοθούν εις σφαγήν ρομφαίας, τα σώματά των άταφα θα γίνουν τροφή δια τας αλώπεκας.

Εγώ όμως ο βασιλεύς θα ευφρανθώ με την προστασία και την χαρά, την οποίαν ο Θεός μου δίδει. Και καθένας, ο οποίος ορκίζεται στον αληθινό Θεόν, θα δοξασθή. Εξ αντιθέτου θα φραγή και θα κλείση το στόμα εκείνων, οι οποίοι λαλούν αδικίας και ψεύδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου