Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

ΥΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣΠολλοί αμαρτάνουν ένεκα υλικού κέρδους και ο πλεονέκτης, ο επιζητών να αυξήσει τα κέρδη του, αποστρέφει με σκληρότητα τους οφθαλμούς του από τον πτωχό και από τον Θεό της δικαιοσύνης.

Όπως ο πάσσαλος πιεζόμενος εμπήγνυται εις τας αρθρώσεις των λίθων ενός τοίχου, έτσι και η αμαρτία ενσφηνώνεται μεταξύ πωλήσεως και αγοράς.

Εάν ο κερδοσκόπος άνθρωπος δεν συγκρατήσει συντόμως και εγκαίρως τον εαυτόν του με τον φόβο του Θεού, ταχέως θα εξολοθρευθεί ο οίκος του.

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ . ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 . ΣΤΙΧΟΣ 1-3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου