Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΑΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ. ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.


Ο Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων·ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.Ο Κύριος διαλύει και εκμηδενίζει τας σκέψεις και τας αποφάσεις των αμαρτωλών εθνών και ματαιώνει τα κακόβουλα σχέδια των πονηρών αρχόντων


Το θέλημα του Κυρίου παραμένει πάντοτε ισχυρό και ακλόνητο. Και τα πάνσοφα σχέδια της θείας βουλής του πραγματοποιούνται εις τας γενεάς των γενεών.

ΨΑΛΜΟΣ 32 . ΣΤΙΧΟΙ 10-11Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου