Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙ ΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.Κάθε άλλην πληγή την υπομένει κανείς, όχι όμως και την πληγή της καρδίας. Κάθε άλλην πονηρία την υπομένει, όχι όμως και την πονηρία της γυναικός.

Δεν υπάρχει περισσότερο κακή και επικίνδυνος κεφαλή από την δηλητηριώδη κεφαλήν του όφεως και δεν υπάρχει χειρότερος θυμός από τον θυμό του εχθρού.

Προτιμώ να συνοικήσω με λέοντα και δράκοντα, παρά να συγκατοικώ με κακήν γυναίκα.

Η κακία της γυναικός αλλοιώνει την εμφάνιση της γενικώς• κάμνει σκοτεινό το πρόσωπό της, ωσάν το πρόσωπον της άρκτου.

Ο σύζυγός της θα καθίσει εν ανέσει ανάμεσα στους φίλους του, όταν όμως ακούσει δι' αυτήν θα αναστενάξει με μεγάλη πικρία.

Κάθε άλλη κακία είναι μικρά εμπρός εις την κακίαν της γυναικός. Ως κακόν μερίδιο ας πέση επάνω της κλήρος και κατάντημα αμαρτωλού.

Ότι είναι η αμμουδερή ανωφέρεια δια τα πόδια του γέροντος, έτσι είναι και η γλωσσώδης γυνή δια τον φιλήσυχον άνδρα της.

Μη παρασυρθείς από το κάλλος της γυναικός. Καμίαν γυναίκα ας μη επιθυμήσεις μετά πόθου.

Είναι κάτι το εξοργιστικό, το αναιδές, το εξευτελιστικό, η γυνή να επιχορηγεί και διατρέφει τον άνδρα της.

Γυνή με χυδαία ψυχήν, με σκυθρωπό το πρόσωπον και με πικραμένη καρδίαν, είναι κακή σύζυγος. Χείρες συζύγου αδρανείς και γόνατα παραλελυμένα δεν είναι δυνατόν να κάμουν ευτυχισμένο τον σύζυγό της.

Από την γυναίκα, από την Εύα, ήλθε η αρχή της αμαρτίας, και εξ αιτίας αυτής αποθνήσκομεν όλοι.

Μη δίδης ελευθέρα ροή στο ύδωρ, ούτε εξουσία εις κακήν γυναίκα.

Εάν η γυναίκα σου δεν σε ακολουθή και δεν σε υπακούη, απόκοψέ την από το σπίτι σου με διαζύγιο.

ΣΟΦΙΑ ΣEΙΡΑΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΤΙΧΟΙ 13-26

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου