Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΥ.
Ποία σχέσης και επικοινωνία είναι δυνατόν να υπάρχει μεταξύ λύκου και αρνίου; Έτσι μεταξύ αμαρτωλού και ευσεβούς ανθρώπου.
Ποία ειρηνική σχέσης και επικοινωνία είναι δυνατόν να υπάρχει ανάμεσα εις την ύαιναν και το σκυλί; Καμία. Ποία κατ' αναλογία ειρηνική επικοινωνία και αναστροφή ημπορεί να υπάρχει μεταξύ ενός πλουσίου και ενός πτωχού;
Οι λέοντες κυνηγούν αγρίους όνους εις ερήμους περιοχάς. Έτσι θήραμα και βοσκή των πλουσίων είναι οι πτωχοί.

Η ταπεινοφροσύνη είναι μισητή και αποκρουστική στον υπερήφανο. Έτσι αποκρουστικός είναι και ο πτωχός στον πλούσιο.
Όταν κάποιος πλούσιος κλονισθή, στηρίζεται από τους φίλους του. Όταν όμως ο πτωχός περιπέσει εις δυστυχία, σπρώχνεται και από αυτούς τους φίλους του.
Όταν ένας πλούσιος περιπέσει εις αποτυχίας, πολλοί θα τρέξουν να τον βοηθήσουν. Λέγει ανοησίες και λόγια, που δια συστολή και εντροπή δεν πρέπει να λέγονται, και σπεύδουν όλοι να τον δικαιολογήσουν. Όταν όμως ο πτωχός υποπέσει εις σφάλμα, όλοι τον παρατηρούν και τον ελέγχουν. Δεν ευρίσκει ακόμη θέση ούτε και όταν λέγει σοφά και συνετά λόγια.

Ομιλεί ο πλούσιος και όλοι σιωπούν εγκωμιάζουν τα λόγια του και τα ανυψώνουν έως τα σύννεφα του ουρανού. Ομιλεί ο πτωχός και εκείνοι περιφρονητικός λέγουν αναμεταξύ των “ποιός είναι αυτός που τολμά να ομιλή;” Εάν ο πτωχός σκοντάψει, θα τον ρίψουν κατά γης και θα τον ποδοπατήσουν.
  
Καλός είναι ο πλούτος μόνον εκεί, όπου δεν υπάρχει αμαρτία. Θεωρείται δε κακή και καταφρονητέα η πτωχεία μόνον από την καρδίαν και τα στόματα των ασεβών.

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ ΚΕΦ 13. ΣΤΙΧΟΣ 17-24.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου