Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Ο ΦΙΛΟΣ
Καθένας, που υποκρίνεται τον φίλον, μπορεί να λέγη εις άλλον “και εγώ είμαι φίλος με εκείνον”. Υπάρχουν φίλοι κατ' όνομα μόνον.
Μέχρι θανάτου δεν φθάνει η λύπη, όταν ένας σύντροφος η ένας φίλος μεταβληθή εις εχθρό;

Ω σκέψις πονηρά! Από που βγήκες και κύλισες, δια να σκεπάσης την γη με την απατηλή φιλία;

Ψευδής φίλος συμμετέχει και απολαμβάνει την χαρά και τα αγαθά του φίλου του. Εις καιρόν όμως θλίψεως θα σταθή μακράν.

Ο ψευδής φίλος συμπάσχει με τον φίλο του, όταν έχει από αυτόν συμφέρον. Εις περίστασιν όμως πολέμου παίρνει την ασπίδα εκείνου, δια να υπερασπισθή μόνον τον εαυτόν του.

Μη βγάζεις από την καρδιά σου τον φίλο σου και μη τον λησμονήσεις, όταν αποκτήσεις χρήματα.

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ 37.
ΣΤΙΧΟΣ 1-6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου