Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΦΙΛΟΙ.

Ψευδείς και ιδιοτελείς φίλοι θα μισήσουν και θα εγκαταλείψουν τους φίλους των, εάν εκείνοι πτωχύνουν. Οι φίλοι όμως των πλουσίων, δηλαδή οι κόλακες, είναι πολλοί, επειδή αποβλέπουν εις την εκμετάλλευσιν εκείνων.

ΠΑΡ. ΚΕΦ 14. ΣΤΙΧΟΣ  20.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου