Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΜΗΝ ΚΑΥΧΑΣΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ……
Μη καυχάσαι δια την αύριο και γενικότερο δια το μέλλον, διότι δεν γνωρίζεις τι θα σου παρουσίαση η αυριανή ημέρα.
Ας σε επαινεί ο άλλος, ο πλησίον, και όχι το ιδικόν σου στόμα, ο ξένος και όχι τα ιδικά σου χείλη.
Βαρύς είναι ο λίθος, δυσβάστακτος η άμμος η οργή όμως του ασύνετου ανθρώπου είναι βαρύτερη και από τα δύο.
Άσπλαχνος και σκληρός είναι ο θυμός, οξεία και κοπτερή, ωσάν μαχαίρι, η οργή. Τίποτε όμως δεν ημπορεί να συγκριθεί προς την αγριότητα της ζηλοτυπίας και του φθόνου.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΕΦ 27. ΣΤΙΧΟΣ 1-4.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου