Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΓΛΥΚΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ.


Ωραίον και γλυκύ είναι το φως. Ευχάριστον στους οφθαλμούς να βλέπουν τον ήλιον, ευχάριστος η ζωή δια τον άνθρωπο.


Και εάν πολλά χρόνια ζήση ο άνθρωπος εις την γην, κατά το διάστημα όλων αυτών των ετών θα ευφρανθή. Θα ενθυμήται όμως και τας σκοτεινάς ημέρας του θανάτου, αι οποίαι θα είναι πολλαί, απροσμέτρητοι. Αλλά κάθε τι, που συμβαίνει εις την ζωήν μας, είναι μάταιον και παροδικό.

ΕΚΚΛΗΣ.11 ΣΤΙΧΟΣ 7-8.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου