Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Η ΕΝΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Καλύτερος και προτιμότερος είναι ο άνθρωπος, ο έστω και κοινωνικώς κατώτερος, ο οποίος όμως με την έντιμον εργασία του εξυπηρετεί τον εαυτόν του και την οικογένεια του, παρά μωροκενόδοξος, ο οποίος με τίτλους ευγενείας άνευ αξίας επιζητεί δόξα, καθ' ον χρόνο στερείται και αυτού του επιουσίου άρτου.

Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος πονεί και ενδιαφέρεται και δι' αυτά ακόμη τα ζώα του. Τα σπλάγχνα όμως των ασεβών είναι άπονα και σκληρά προς πάντας και προς πάντα.

ΠΑΡ.12. ΣΤΙΧΟΣ 9-10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου