Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΕΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΔΟΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣ ΚΟΠΙΑΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ
ΨΑΛΜΟΣ 126

Εάν ο ίδιος ο Κύριος δεν οικοδομήσει και δεν ευδοκήσει εις την ανοικοδόμηση ενός οίκου, ματαίως κοπίασαν οι οικοδομούντες αυτόν. Εάν ο ίδιος ο Κύριος δεν φυλάξη μίαν πόλιν, ματαίως αγρύπνησαν οι φρουροί της.
Εάν δεν έχετε βοηθό τον Θεόν, ματαίως ξυπνάτε από τον βαθύ όρθρο, δια να μεταβείτε εις τας εργασίας σας. Ματαίως, μόλις σηκωθείτε από την κλίνη σας η από την τράπεζαν του φαγητού, σπεύδετε προς την εργασία σας· και έτσι τρώγετε τον άρτο σας με πολύν κόπο και πόνο εις στιγμήν, κατά την οποίαν ο Κύριος δίδει στους αγαπητούς του πιστούς ανθρώπους ήρεμο ύπνο·

Ιδού ποιά είναι η πολύτιμος δωρεά του Κυρίου, που δίδεται από αυτόν στους αγαπητούς του. Είναι τα παιδιά, οι απόγονοι. Ο μισθός και η αμοιβή των δικαίων είναι τα τέκνα, καρπός της μητρικής γαστρός.
πολεμιστού ομοιάζουν τα παιδιά των παραμερισμένων από τους ανθρώπους, αλλά πιστών στον Θεόν γονέων. Μακάριος είναι ο γονεύς εκείνος, ο οποίος θα αποκτήσει δια των παιδιών του ότι επιθυμεί. Δεν θα ντροπιαστούν οι γονείς αυτοί των πολλών παιδιών, όταν συζητούν με τους εχθρούς των εις τας πύλας της πόλεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου