Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Κύριε· πάντα εν σοφία εποίησας· επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ων ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου