Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΚΥΡΙΕ ΕΙΣ ΠΟΣΟΝ ΑΜΕΤΡΗΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΗ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ.... ΨΑΛΜΟΣ 3 ΣΤΙΧΟΣ 1-5 .


Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ· πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. (διάψαλμα).

Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. (διάψαλμα).

Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθή οι εχθροί, που με καταθλίβουν! Πολλοί έχουν εξεγερθή και επαναστατήσει εναντίον μου.

Πολλοί είναι εκείνοι, που επιβουλεύονται την ζωήν μου και λέγουν• Δεν υπάρχει πλέον δι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του”.

Συ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσης πάλιν και θα σηκώσης υψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπήν.

Κατά το παρελθόν πολλές φορές, με φωνήν ισχυράν φώναξα προς τον Κύριον και εζήτησα την βοήθειά του, και εκείνος με ήκουσεν από το όρος Σιών, από το άγιον αυτού κατοικητήριον (διάψαλμα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου