Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Псалмы 87-й, 102-й и 142-й


Ψαλμοί 87 ο, 102 χιλ. και 142 χιλ.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΑΑΜ ΨΑΛΕΙ Ο ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ.


the text Psalms 87th, 102nd and 142nd Регент Валаамского монастыря иеродиакон Герман (Рябцев)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου