Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΨΑΛΜΟΣ ΙΣΤ- ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΜΟΥ.....


Ὅπως ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ στόμα μου τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων,

διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς.

Κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου ἐν ταῖς τρίβοις σου,

ἵνα μὴ σαλευθῶσι τὰ διαβήματά μου.π τ σκοπ δ το ν μ δοκιμάσω δι το στόματός μου τ πονηρ ργα τν νθρώπων κα δι ν συμμορφομαι πρς τος λόγους κα τ παραγγέλματα τν χειλέων σου, Κύριε, γ φύλαξα τς δυσκόλους κα τραχείας δος το καθήκοντος.

Συμμόρφωσε πλήρως τν βίον μου
κα τν διαγωγήν μου, στε ν βαδίζω πάντοτε
ες τς δος τν ντολν σου,
δι ν μ κλονισθον ποτ ο πόδες μου
κα λισθήσω μακρν το θελήματός σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου