Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Πρωί, πριν ακόμη αρχίσω κανένα έργον, συ θα ακούσης το περιεχόμενον της προσευχής μου.
ΨΑΛΜΟΣ 5. ΣΤΙΧΟΣ 2-4

Ες τ τέλος, πρ τς κληρονομούσης· ψαλμς τ Δαυΐδ.

Τ ήματά μου νώτισαι, Κύριε, σύνες τς κραυγς μου·

πρόσχες τ φων τς δεήσεώς μου, βασιλεύς μου κα Θεός μου.


Οτι πρς σ προσεύξομαι, Κύριε τ

πρωΐ εσακούσ τς φωνς μου, τ πρωΐ

παραστήσομαί σοι κα πόψει με.Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου, κατανόησε αυτά, που με αγωνιώδη κραυγή σου απευθύνω.

Δώσε προσοχή στο περιεχόμενον της δεήσεώς μου, συ, που είσαι ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, διότι εγώ όχι εις τα άψυχα είδωλα ούτε εις κανένα άλλον, αλλά προς σε θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε.

Πρωί, πριν ακόμη αρχίσω κανένα έργον, συ θα ακούσης το περιεχόμενον της προσευχής μου. Το πρωί θα παρουσιασθώ ενώπιόν σου και συ θα ρίψης ευμενές βλέμμα προς εμέ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου