Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΤΕΡ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΥΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ.


ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 14

Στίχοι 1-5


Εάν πάλιν κανείς πρόκειται να επιχειρήσει θαλασσινό ταξίδι και μέλλει να διασχίση άγρια κύματα, επικαλείται εις βοήθειά του ένα ξύλινο είδωλο, ασυγκρίτως αδυνατώτερο από το πλοίο, επί του οποίου αυτός επιβαίνει. Του μεν πλοίου το σχέδιο και την κατασκευήν ενέπνευσεν η επιθυμία του κέρδους, η δε τεχνίτρα σοφία το κατεσκεύασεν. Όμως, Πάτερ, η δική σου πρόνοια κυβερνά και κατευθύνει το πλοίο τούτο, διότι συ είσαι εκείνος, που ανοιξες λεωφόρους εις την θάλασσαν και ασφαλή δρόμο επάνω εις τα κύματα, και έτσι δείχνεις ότι συ δύνασαι από κάθε κίνδυνο να σώζης τον άνθρωπο, ώστε αυτός, και αν δεν έχει ναυτική πείρα και τέχνη, να μπορή να επιβιβάζεται στο πλοίο δια το ταξίδι του. Δεν θέλεις τα έργα της δικής σου σοφίας να είναι άκαρπα και άσκοπα. Δια τούτο και οι άνθρωποι τολμούν, εμπιστευόμενοι την ζωήν των εις ένα μικρότατο ξύλο, να αντικρύζουν με θάρρος και να διασχίζουν την τρικυμία, έστω και επί μιας ξυλίνης σχεδίας, και να σώζονται με αυτήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου